Sök information om Hugo Alfvéns verk på ”Levande Musikarv”

Kungliga Musikaliska Akademin är mitt uppe i ett arbete att leta reda på och förteckna all musik av avlidna svenska kompositörer. Projektet skall resultera i att verken publiceras och kommer till musikers och allmänhetens kännedom. Det första steget är att man på internet skapat en hemsida med en databas med information om all denna musik. I denna databas finns nu många av Alfvéns verk förtecknade med information om bl.a. tryckta utgåvor och inspelningar samt litteraturhänvisningar. Så småningom kommer även verkkommentarer att läggas ut på dessa sidor.

Besök alltså Levande Musiks Alfvensidor på

http://levandemusikarv.se/tonsattare/alfven-hugo/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.