Alfvéns Fest-Ouverture i ny utgåva

På Levande Musikarvs hemsida har dirigenten och musikforskaren Finn Rosengren gjort en revision av Hugo Alfvéns Festuvertyr för miltärorkester opus 26 från 1909. Både partitur och stämmor fins att ladda ner från Levande Musikarvs hemsida:

Uvertyren skrevs till invigningen av Allmänna svenska utställningen för konstindustri och konsthantverk på Djurgården i Stockholm 1909 och uruppfördes den 4 juni av Dalregementets musikkår under ledning av tonsättaren. Alfvéns egen datering i originalpartituret visar att han var sent ute med komponerandet: ”2 juni 1909 kl. 10.52 e.m.”. Tiden för stämutskrift och repetitioner måste alltså ha blivit minimal. Alfvén instrumenterade verket för stor blåsorkester med ett instrumentarium som var aktuellt i Sverige vid den tid då stycket komponerades: 3 flöjter, varav 2 även spelade piccolo, 2 Ess-klarinetter, 3 B-klarinetter (om möjligt koriskt besatta), 4 horn, en Ess-kornett, en B-kornett, 4 trumpeter, 3 tromboner (med all sannolikhet ventilinstrument), 2 tenori, en bombardino (ett mässingsinstrument i barytonläge), 2 tubor, pukor och 4 slagverkare. Uvertyren har aldrig publicerats i sin originalversion förrän nu, medan en ganska kraftigt ominstrumenterad bearbetning för modern, stor blåsorkester av Gunnar Johansson varit tillgänglig som handskrivet material från Svensk Musik. I Edition Levande Musikarv blir verket nu tillgängligt i två versioner, dels i Alfvéns originalinstrumentation, dels i en bearbetning som har följt grundkonceptet i Alfvéns egen instrumentering men har anpassats för en modern blåsorkesters besättning. Med hjälp av förekommande inprickningar kan stycket dessutom framföras med något variabla resurser.

http://www.levandemusikarv.se/tonsattare/alfven-hugo/SMH-W798-Fest-Ouverture_for_stor_militarkar/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.