Kallelse till årsmöte i Hugo Alfvénsällskapet 2 juni 2018

Lördagen den 2 juni 2018 kl. 15.00 i Alfvénsalen i Uppsala,
Adress: Orphei Drängars Plats 1, vid Fyrisån.

Pianisten Stefan Lindgren kommer att framföra ett knippe av Alfvéns pianokompositioner.
Kaffe med kaka serveras efter årsmötesförhandlingarna.

För att vi skall kunna bedöma kakåtgången, ber vi att ni anmäler om ni tänker komma till årsmötet till
e-postadressen alfvensallskapet@hotmail.com

eller med vanlig post till ordföranden:

Hugo Alfvénsällskapet
c/o Curt Carlsson
Törners väg 58
181 57 Lidingö

Glöm inte att betala medlemsavgiften 200 kronor för 2018
på PlusGiro 42 88 52-8.
Ange namn och adress.

Med vänliga hälsningar

Curt Carlsson
ordförande