Alfvénkonsert och föredrag i Stockholm 1 augusti 2018