Välkomna till Alfvénsällskapets årsmöte 2019

Gustaf Vasa kyrka, Stockholm

Fredagen den 17 maj kl 18.30

På årsmötet kommer musikvetaren Tobias Lund att berätta om arbetet med den nya Alfvénbiografin, som Musikaliska Akademien har beställt. Detta kommer han att göra under rubriken:

Riddarens tårar. Första satsen i Hugo Alfvéns Sonat för violin och piano.

Som en av få svenska musikvetare har Tobias Lund i sin forskning ägnat sig åt den centraleuropeiska musikhistorien. För närvarande arbetar han på en bok om Hugo Alfvén som särskilt behandlar de större verken från åren omkring sekelskiftet 1900. Han är också huvudredaktör för STM–SJM (Svensk tidskrift för musikforskning) och musikkritiker på Sydsvenskan.

Årsmötet detta år hålls i Gustaf Vasakyrkans församlingssal, Västmannagatan 63A.

Fredagen den 17 maj kl.18.30.
Fritt inträde, men föranmälan till årsmötet behövs.

Anmälan kan skickas till alfvensallskapet@hotmail.com,
eller med post till

Hugo Alfvénsällskapet
c/o Curt Carlsson
Törners väg 58
181 57 Lidingö