Årets Alfvéndag – digital

PÅ grund av omständigheter som vid det här laget är välkända kunde inte årets Alfvéndag anordnas som vanligt i Alfvéngården. I stället så presenteras Alfvéndagen virtuellt med bild och ljud. Årets Alfvenstipendiater och mottagaren av Karin Malmlöf-Forslings tonsättarspris visas här i denna video med bild och musik.