Alfvénrummet på Grand Hotel

Alfvénrummet invigt den 8 december 1999

Carl Milles byst av Hugo Alfvén

Efter åratal av överläggningar och förberedelser kunde Alfvénrummet på Grand Hôtel i Stockholm invigas vid en festlig ceremoni den 8 december 1999. Det var ett initiativ som ursprungligen väcktes i Hugo Alfvénsällskapet som på detta sätt materialiserades. Drivande kraft i projektet har varit Gösta Alfvén. Många av dem som bidragit med idéer, konstnärligt genomförande samt finansiering av projektet var närvarande och berättade om sina reaktioner på den ursprungliga idén och hur de löst sin uppgift. Tacksamma åhörare var Hugo Alfvén Fonden, Hugo Alfvénsällskapets medlemmar samt inbjudna gäster. Evenemanget uppmärksammades dagen efter i Musiknytt i radion och i Svenska Dagbladet.

Många av de närvarande fick också för första gången pröva på den Alfvénmacka som på intiativ av Hugo Alfvénsällskapet utarbetats av Örjan Klein och Inga-Britt Gustafsson. Recept och bild på mackan har redan publicerats i Alfvéniana 2/99 och återfinns dessutom på Alfvénsällskapets hemsida.

Anledningen till ett Alfvénrum på Grand Hôtel beskrivs i den mässingsplakett som finns utanför Alfvénrummet med texten:

HUGO ALFVÉNRUMMET
På denna plats med adress Blasieholmshamnen 8 bodde Lotten och Anders Alfvén
då deras fjärde barn, Hugo, föddes 1872. Han blev en av Sveriges mest kända
tonsättare. Bland hans verk återfinns Midsommarvaka, de fem symfonierna, baletten Bergakungen, Gustav Adolf-sviten med den välkända Elegi, Festspel, flera kantater,
oräkneliga romanser, körsånger och arrangemang. Han var anställd som director
musices vid Uppsala universitet 1910-39. Som orkesterdirigent framträdde han helst
med egna verk och som kördirigent ledde han Orphei Drängar 1910-47 och Siljanskören
1904-57. Han avled i Falun 1960.

Rummets målningar är utförda av Bo Larsson. Motiven är hämtade från Hugo Alfvéns
viktigaste miljöer, nämligen Stockholm, Stockholms skärgård, Italien, Uppsala och
Dalarna.
Alfvénrummet iordningställdes 1999 med bidrag från Jacob Wallenbergs stiftelse och
Hugo Alfvén Fonden. Inredningsarkitekt var Karin Ahlgren.

Hugo Alfvénrummet bokas alltid tillsammans med de angränsande rummen Mårten
Winges rum och Blasierummet i det s.k. Bolinderska palatset. Tel. 08-679 35 50.

Motiv från Dalarna

Motiv från Italien och Stockholmsvy

Motiv från Uppsala