Författararkiv; Curt

Okänt Alfvénverk återuppväcks!

Post Image

Den 15 maj är det 100 år sedan Baltiska utställningen i Malmö öppnades. Vid den högtidliga invigningen klingade Hugo Alfvéns Baltiska kantat. Han hade tonsatt kantaten på bara några månader våren 1914 och blev klar i allra sista stund. Orkesternoterna hade han själv med sig på morgontåget till Malmö, ett par kopister i Uppsala hade […]

Läs mer

Sök information om Hugo Alfvéns verk på ”Levande Musikarv”

Kungliga Musikaliska Akademin är mitt uppe i ett arbete att leta reda på och förteckna all musik av avlidna svenska kompositörer. Projektet skall resultera i att verken publiceras och kommer till musikers och allmänhetens kännedom. Det första steget är att man på internet skapat en hemsida med en databas med information om all denna musik. […]

Läs mer