Bibliografi 10. Tonsättaren

Verksamhet : Som tonsättare

Alfvénverk vid provkonsert den 18 juni [1993] i Dalhalla. – 2/93, s. 16-17.

Alfvénmusik på CD-skivor. – 1/90, s 14. Förteckning Alfvénmusik på CD-skivor : 2. – 1/91, s 16. Förteckning

Berg, Anne-Christine Var finns uppförandematerial till Alfvéns orkesterverk? – 1/96, s. 11-14.

Grundström, Jörgen Alfvén och folkvisan. – 3-4/04, s. 3-9. Not

Grundström, Jörgen ”Fagra små blommor” : Hugo Alfvéns folkvisearrangemang : en bortglömd bukett. Musik vet i Uppsala vt 1993. Rec av Gunnar Ternhag 3/93, s 15.

Grundström, Jörgen Uti vår hage : en jämförelse mellan Hugo Alfvéns folkvisearrangemang för blandad kör och manskör. Uppsala, Musikvet inst 1990.

Hedwall, Lennart Kantater beställda av universitetet [i Uppsala]. – 2/94, s 13-16.

Hjertén, Hanserik Folklig musikväv. – 2/93, s 18. Om Alfvén och Erland v Koch som dalmålare Hugo Alfvéns 80-årskonsert åter i radio [31 maj 2009]. – 1-2/09, s. 24

Jacobsson, Stig Hugo Alfvén i Norrköping. – 3/4 12, s. 3-6. Ill. Verk framförda av Norrköpings symfoniorkester

Jansson, Carl-Johan
Hugo Alfvén: operan som aldrig blev. C-uppsats Vt 2013. Uppsala universitet. Institutionen för musikvetenskap. 30 s.

Leaf, Nathan Hugo Alfvén and his a cappella choral music. Diss. Univ. of Texas, Austin, 2006. – 3-4/08, s. 10 Rec.

Leaf, Nathan Hugo Alfvén and his folk song arrangements: one American’s perspective. – 2-4/09, s. 3-10. Not.

Nordenfors, Ola Hugo Alfvén som romanstonsättare. – 3/93, s 4-15. Not

Originalverk av Alfvén för blåsorkester. – 1/02, s. 15

Rudén, Jan Olof Alfvén och kyrkomusiken. 2/10, s. 17-19.

Rudén, Jan Olof Alfvénverk komponerade i Danmark. – 3/92, s 11.

Rudén, Jan Olof Alfvéns danska förläggare. – 3/92, s 12-14. Det Nordiske Forlag/Nordisk Musikforlag (Henrik Hennings) ; Wilhelm Hansen

Rudén, Jan Olof Alfvéns körmusik. 2/10, s. 14.

Rudén, Jan Olof Alfvéns Romance för flöjt och piano. – 3-4/04, s. 17 Även om andra flöjtstycken av Alfvén Rudén,

Jan Olof Alfvéns musik för manskör. – 2/94, s 23.

Rudén, Jan Olof Alfvénkompositioner för 100 år sedan[Uppenbarelsekanataten, Gammal brännvinslåt från Mora, Kring ditt rika och vågiga hår och andra dikter av Ernest Thiel] – 3-4/13 s. 17-18. Ill

Rudén, Jan Olof Alfvéns val av texter på danska. – 3/92, s 15. Av Emil Aarestrup ; Jens Peter Jacobsen ; Tove Ditlevsen

Rudén, Jan Olof En manskörsång som inte blev av. – 1/99, s. 14-15. Uppdrag till Svenska Musikerförbundets 30-årsjubileum 1937

Rudén, Jan Olof Hugo Alfvén och Nathan Söderblom. – 2-3/03, s. 3-7. Not. Söderbloms Vårvisa f manskör i faksimil.

Hugo Alfvéns kompositioner : Ett tillägg. 1/91 s 6-10. Not Förteckning

Rudén, Jan Olof Alfvén och folkmusiken. 2/10, s. 8-10. Ill.

Rudén, Jan Olof Alfvén som romanstonsättare. 2/10, s. 11.

> Uppsalarapsodi Rudén, Jan Olof Med anledning av Linnéjubileet 2007.- 1-2/07, s. 3.

Rudén, Jan Olof Till dateringen av Alfvéns orkestersånger. – 1/99, s. 3-6.

Ternhag, Gunnar Hugo Alfvén och folkmusiken. – 1/03, s. 3-6. Not.

Ternhag, Gunnar Hugo Alfvén som festtonsättare. 1-2/12, s. 3-6. Ill.

Tillman, Joakim Om att spela repriserna i Alfvéns symfonier. 3-4/10, s. 7-10, 15-18.

Åhlén, Carl-Gunnar A national composer with a complex. (Alfvén conducts Alfvén : kommentarhäfte till PSCD 109, 1997, s. 27-40)

Åhlén, Carl-Gunnar Nationaltonsättare med komplex. (Alfvén conducts Alfvén : kommentarhäfte till PSCD 109, 1997, s. 8-21)