Bibliografi 11. Verk: A – K

 Särskilda verk

Forsberg, Bengt
Hugo Alfvén, Romanser i urval av Jan Eyron. – 1-2/05, s. 23. Ill.
Rec. av Edition Suecia 2004.

    Aftonstämning op.VI (1888)
Hugo Alfvén, Aftonstämning för sång och piano op.VI (1888). Text: Daniel Fallström. – 3-4/10,s. 11-14. Not.

Andantino E dur för piano (1899) – 3-4/13. Not.

    Baltiska kantaten
Asketorp, Bodil
Baltiska kantaten i Malmö 1914, del 1. – 1-2/07, s. 5-9, 15-17. Ill.

Baltiska kantaten i Malmö 1914, del 2. – 3-4/07, s. 3-7, 23-24. Ill, not.

    Bergakungen
Broström, Annika
Bergakungen : en balettpantomim av Hugo Alfvén : ett försök till rekonstruktion. Teatervetenskap, Stockholm ht 1992.
Rec av Jan-Lennart Höglund 3/93, s 20

    Bergakungen
Hedwall, Lennart
Att uppleva Alfvén : Några mycket personliga funderingar. – 1/90, s 6-8. ;
Omtryck 4/98, s. 4-6.

    Bergakungen 
Höglund, Jan Lennart
Bergakungen nu i fullständig partiturutgåva. – 1/99, s. 7.

    Bergakungen
Höglund, Jan Lennart
Bergakungen. – 1/90, s 8-10. Not

    Bergakungen
Rudén, Jan Olof
Bergakungen som balett i Jönköpings läns museum. – 1-2/06, s. 5-6.

Ståhle, Anna Greta
Bergakungen – balett i sagans värld. – 1/90, s 11-12. Ill

    Bergakungen
Ternhag, Gunnar
Bergakungen på skiva. – 2/91, s. 13-14.
Om MSCD 627

    En båt med blommor
Rudén, Jan Olof
En båt med blommor i belysning av Arnold Böcklins Die Toteninsel. – 1/94, s 6-8. Ill

    En dröm op.III
En dröm för violin och piano op. III (1888). – 1-2/11, s. 11-14. Not.

    Dalarapsodi
”Det är ju inte min favoritmusik” : Karin Rehnqvist samtalar med Jan Olof Rudén om Dalarapsodi. – 1/97, s. 13-14

    Dalarapsodi
Hedwall, Lennart
3 x Dalarapsodi. – 1/97, s. 3-9. Not
Om Dalarapsodi av Alfvén och av Kallstenius samt En liten dalarapsodi av Oskar Lindberg

    Dalarapsodi
Hedwall, Lennart
Gammal fäbodpsalm än en gång. – 1-2/98, s. 18-19.

    Dalarapsodi
Jacobsson, Stig
Nog borde finnas fler inspelningar av Dalarapsodin. – 1/97, s.16
Recensioner av Chandos 9313 (1994), BIS CD 455 (1989), Orfeus 9401 (1994), BIS CD 725 (1996)

    Dalarapsodi
Ling, Jan
Volksmusik und Kunstmusik um die Jahrhundertwende – ihre Stellung bei Hugo Alfvén. (i: Ethnomosikologie und historische Musikwissenschaft – Gemeinsame Ziele, gleiche Methoden? : Erich Stockmann zum 70. Geburtstag. Tutzing, 1997, 245-255, ill., not)

    Dalarapsodi
Ternhag, Gunnar
Dalarapsodin och dess melodier. – 1/97, s. 10-12

    Dalarapsodin
Rudén, Jan Olof
Dalarapsodin och Hanser Lina Göransson. – 3-4/07, s. 14-15. Ill. Not.

    Dalvisa
Dalvisa ”Om sommaren sköna” arr av Hugo Alfvén för blandad kör.- 3-4/01, s. 24
Faksimil av autograf i Zornsamlingarna

    Drapa
Storm, Staffan
Reflexioner kring Hugo Alfvéns ”Drapa”. – 3-4/08, s. 3-5. Not

   Dryckessång från Mora
Dryckessång från Mora [Få, få, få…] arr för manskör. 3-4/00, s. 16-17
Faksimil av autograf i Zornmuseet

    Elegi = Notturno
Stevensson, Lennart
Alfvéns Elegi = Notturno för horn/violoncell och orgel/piano. – 2-3/97, s. 20-21. Ill
Om tillkomsten av dess olika versioner. Tidigare publ i Movitz nr 6, 1995

    Elegi vid Emil Sjögrens bår
Edling, Anders
Elégie (Vid Emil Sjögrens bår). Tondikt op.38. – 1-2/08, s. 7-8. Not

    Festspel op.25
Rudén, Jan Olof
Festspel för stor orkester op.25 : ett hundraårsminne. – 3-4/08, s. 15. Not

Festsång till Arla Coldinu-orden
Till S.H.T.Text av Gottfrid Kallstenius. Tonsatt för manskör av Hugo Alfvén 1944. – Festsång till Arla Coldinu-orden. Text av Olof Wahlström. Tonsatt för manskör av Hugo Alfvén 1955. 1-2/12, s. 9-16. Not

     Gustav II Adolf
Tegen, Martin
Alfvéns Gustav Adolfsmusik. – 3-4/01, s. 7-16. Not

     Den förlorade sonen
Rudén, Jan Olof
Originalpartituret till Den förlorade sonen påträffat [på Operan]. – 1-2/00, s. 18

   Herr Peders sjöresa
Herr Peders sjöresa. Harmoniserad av Hugo Alfvén för röst och piano. – 3/4 12, s. 11-14. Ill. Not

    Herrans bön
Hedwall, Lennart
Herrans bön : några tankar kring Alfvéns oratorium. – 3/95, s. 13-17. Ill

    Kantat vid Reformationsfesten i Uppsala 1917, op.36. 
Åsberg, Christer, Del II: Luthers hammare. – 3-4/10, s. 18-19.

    Kavallerimarsch
Nyupptäckt Alfvén-marsch. – 2-3/96, s. 5

    Kvinnornas lösen
Kvinnornas lösen. Rösträttssång av K.G. Ossian-Nilsson (1911) f unison kör och piano. – 3-4/08, s. 11-14. Not
Med brev från Ossiannilsson till Alfvén 15/6 1911