Bibliografi 12. Verk: L – U

    Mans kvinna/En bygdesaga  Carl-Gunnar Åhlén Musiken till ”Mans kvinna/En bygdesaga”. – 3/98, s. 17

    Midsommarvaka Rudén, Jan Olof, Rosengren, Finn Rättelser i partitur till Midsommarvaka, Den förlorade sonen, Dalarapsodi, En bygdesaga, Kantat vid Sveriges riksdags 500 års minnesfest, Festspel op.25. – 3-4/08, s. 19-23

    Midsommarvaka Stig Westerberg och Jan Olof Rudén samtalar om Midsommarvaka. – 1-2/92, s 5-6.

Midsommarvaka Högman, Niclas ”Vindarna sucka uti skogarna”. Om melodin i Midsommarvaka

    Midsommarvaka Jacobsson, Stig Midsommarvaka på CD. – 1-2/92, s 19-20.

    Midsommarvaka Karlsson, Seth Berättade Alfvén skröna om sin Midsommarvaka? – 3/92, s 18. Tidigare publ i Dalarnas Tidning 30/6 1992

    Midsommarvaka Naumann, Siegfried Analyser, kommentarer till instrumentationen i Midsommarvaka. – 1-2/92, s 6-7.

    Midsommarvaka Rudén, Jan Olof Midsommarvaka : från skiss till utgåva : uruppförande : kritik. – 1-2/92, s 3-4.

    Midsommarvaka Ståhle, Anna Greta Midsommarvakas öden och äventyr som balett. – 1-2/92, s 13-18. Ill

    Midsommarvaka Tegen, Martin Midsommarvaka : föregångare och efterföljare. – 1-2/92, s. 9-12. Not

    Midsommarvaka Ternhag, Gunnar 16 låtar från Svartnö : modemusik från 1890-talets Roslagen. – 1-2/92, s 7-8. Not

    Oxbergsmarschen Boëthius, Jacob Oxbergsmarschen [med svensk översättning]. – 1-2/00, s. 23

    Romance Romance för flöjt och piano (1885). – 1-2/07, s. 10-14

    Roslagsvår, Roslagspolketta Rudén, Jan Olof Roslagsvår och Roslagspolketta . Bengt Hallberg intervjuas om arrangemangen och inspelningen. – 1/91, s. 11-12.

     Sekelskifteskantaten och Reformationskantaten Tegen, Martin Sekelskifteskantaten och Reformationskantaten. – 1-2/00, s. 3-10. Not

    Serenade op.II Serenade op.II (1888) f violin och piano. – 3-4/06, s. 7-14. Not

    Serenade på mammas födelsedag Serenade på Mammas födelsedag (1902) f fl, cl, vl, pf.- 1-2/08, s. 9-16. Not

     Skärgårdsbilder op.17, Souvenir d’Elfsten Vaxholm – skärgårdsstaden : ett dubbelnöje. – 3-4/01, s. 19 Rec av CD utg av Vax records.

     En skärgårdssägen Bucht, Gunnar En skärgårdssägen – hundra år senare. – 3-4/04, s. 14-16. Not

Dicander, Jörgen Alfvéns ”En skärgårdssägen” i myt och verklighet. – 2/99, s. 14.

Tillman, Joakim Den strukna delen av genomföringen i Hugo Alfvéns En skärgårdssägen. – 1-2/09, s. 18-24. Not.

Tillman, Joakim Form och innehåll i Hugo Alfvéns symfoniska dikt En skärgårdssägen. STM-Online vol. 13 (2010)

    Souvenir de Säter Souvenir de Säter op.I (1888) f violin och piano. – 1-2/06, s. 7-18. Not

    Souvenir de Wisby, Vandrarens julsång, I bruset Opublicerad musik av Hugo Alfvén. – 3-4/05, s. 7-18. Not

    Stemning Rudén, Jan Olof Peterson-Bergers, Stenhammars och Alfvéns tolkning av J P Jacobsens Stemning. – 1/10, s. 3-11. Not

    Ställ flaggan så jag ser den  Hedwall, Lennart Ställ flaggan så jag ser den! En annorlunda aspekt på svenskhet. (Svenskhet i musiken. Red Holger Larsen. Sthlm 1993)

    Swedish Rhapsody  Rudén, Jan Olof Swedish rhapsody i spionsammanhang. – 3-4/10, s. 22.

    Sverges flagga  Furuland, Göran Sverges flaggas tillkomst. – 1/94, s 9-11.

     Symfoni nr 1 Tillman, Joakim Om de olika versionerna av Hugo Alfvéns första symfoni. – 3-4/11, s. 14-22. Not.

     Symfoni nr 1 Rudén, Jan Olof, Alfvéns första symfoni framförd i Gävle 18/1 2013 av dirigentelever vid Kungl. Musikhögskolan. Dirigentprofessor B Tommy Andersson intervjuas

Tillman, Joakim ”…ett mosaikarbete av oväntade överraskningar och oförmedlade övergångar…” Om finalen i Hugo Alfvéns första symfoni. – 3/4 12, s. 9-10, 15-17. Not.

     Symfoni nr 2 Brev till Wilhelm Hansen med anledning av Symfoni nr 2. – 2-3/03, s. 18-19. Faksimil av brev 7/10 1950 i UUB

    Symfoni nr 2  Rudén, Jan Olof Symfoni nr 2. – 2/93, s 8-11. Not Tidigare publ i texthäfte till MSCD 627 ; Omtryck 4/98, s. 10-12.

Tillman, Joakim Några anteckningar om Hugo Alfvéns andra symfoni. – 1-2/11, s 3-8. Not.

    Symfoni nr 2, Symfoni nr 3 Rudén, Jan Olof, Rosengren, Finn Rättelser i partituret till Symfoni nr 2, Symfoni nr 3. – 1-2/08, s. 17-23

    Symfoni nr 2 ; Symfoni nr 4  Ling, Jan Hugo Alfvén mellan två symfonier : Om musikestetiska ideal i sekelskiftetes Sverige. (i: Romantiken över gränser : Symposier på Krapperups borg ; 2 (1993), s. 135-154, ill., not.)

    Symfoni nr 3  Tegen, Martin Hugo Alfvéns tredje symfoni. – 3/98, s. 3-9. Not

Tillman,Joakim, ”I den stores fotspår : Beethovens betydelse för den första satsen i Hugo Alfvéns tredje symfoni”. – Svensk tidskrift för musikforskning; 92, 2010, s. 31-49.

    Symfoni nr 4  Lundborg, Gösta [Anekdot om Otto Olsson och vad han tycker om Alfvéns fjärde symfoni]. – 1-2/01, s. 23

    Symfoni nr 5  Andersson, Olof En okänd version av Hugo Alfvéns femte symfoni. – 3-4/07, s. 21-22.

    Symfoni nr 5  Hedwall, Lennart Alfvéns femma : en svensk ödessymfoni. – 1/93, s 13-18. Tidigare publ i Upptakt nov-dec 1977

   Symfoni nr 5 Tillman, Joakim Några aspekter på Hugo ALfvéns femte symfoni. 1-2/12, s. 7-8, 17-23. Not.

    Sången till Folkare Rudén, Jan Olof Sången till Folkare samt brev från Alfvén till Philipssons donerade till Alfvéngården. – 3-4/01, s. 16.

   Till S.H.T. Text av Gottfrid Kallstenius. Tonsatt för manskör av Hugo Alfvén 1944. – Festsång till Arla Coldinu-orden. Text av Olof Wahlström. Tonsatt för manskör av Hugo Alfvén 1955. 1-2/12, s. 9-16

    Tjuv och tjuv det ska du heta Lindh, Jeanette Tjuv och tjuv det ska du heta : En analys av ett folkvisearrangemang för blandad kör av Hugo Alfvén. – 3-4/08, s. 6-8.

    Tre Österlingsånger Hedwall, Lennart Hugo Alfvéns tre Österlingsånger – ett 100-årsminne. – 1-2/05, s. 7-10. Ill

 Det unga hemmet. Opublicerad musik. – 1-2/13, s 11-14

    Uppenbarelsekantat Carlsson, Curt Wilhelm Stenhammar, Ivar Widéen och Alfvéns Uppenbarelsekantat. – 1-2/09, s. 9-10, 16-17

Fogelström, Maria Hugo Alfvéns Uppenbarelsekantat : en studie i hur tonsättaren arbetar med text och framhäver dess betydelse med musikaliska medel. Musikvetenskap Stockholm 1991.

Preludium för orgel ur Uppenbarelsekantaten – 1-2/09, s. 11-15. Facs av autograf i UUB.

    Uppsala-rapsodi  Tegen, Martin Alfvéns Uppsala-rapsodi. – 2/94, s 20-22. Not

    Uti vår hage Ramsten, Märta Uti vår hage : några anteckningar kring den ”svenskaste” av kör-visor. – 1/94, s 3-5 ; Omtryck 4/98, s. 13-16. Not

     Violinsonat Carlsson, Curt, Hugo Alfvén och hans violinsonat. – 1-2/13, s 4-6. Ill. not

En visa om ”Barnens ö” på ”Barnens dag” av Cyrus Granér för barnkör och manskör (1923) – Andantino E dur för piano (1899) opublicerad musik – 3-4/13. s. 9-16. Not

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.