Bibliografi 13. Alfvén som dirigent, som konstnär

Verksamhet : Som violinist. Som dirigent. Som konstnär m.m.

Alfvén, Hugo Alfvén har funnit en ny inkomstkälla. – 2-3/02, s. 21. Dagboksanteckning Tibble den 20 mars 1944

Alfvénkonstverk på Waldemarsudde 12 mars – 3 maj [1992]. – 1-2/92, s 24-25. Med karakteristik av Ulf Linde

Alfvénutställning i Tällberg invigd den 28 september [1996]. – 2-3/96, s. 8-9. Ill. Hugo

Alfvén som dirigent för Hovkapellet. – 2-3/97, s. 9-10. Förteckning

Alfvén, Hugo Utsikt från Alfvensgården, Tällberg [1923]. – 1/94, s 1. Tuschteckning

Bull, Håkan Höst och vår i Linnés trädgård. – 3-4/13, s. 23-24

Bull, Håkan 2 x Lekatt Mats. – 3/4 12, s. 1, 23-24. Ill.

Bull, Håkan Bostället -Hugo Alfvéns näst sista målning. – 1-2/13, s. 23-24. Ill.

Bull, Håkan Två vinterbilder av Hugo Alfvén [Kaplansgården=Klockargården i Leksand, Vinter=Utsikt från Gästis]. 1-2/12, s. 24, 1. Ill.

Furuland, Göran En Alfvénkonsert i Norrtälje [annandag jul 1893]. – 1/94, s. 9

Jacobsson, Stig Alfvén conducts Alfvén : om Alfvén som dirigent.- 2/91, s 12-13.

Knust, Martin Kompositörens självporträtt. Betraktelser kring Hugo Alfvéns bilder Ensam och Det ensamma trädet.- 3-4/10, s. 3-6. Ill.

Rudén, Jan Olof Hugo Alfvén och Konsertföreningen i Stockholm. – 2-3/96, s. 10-18. Ill. Om framföranden av hans verk, även med Alfvén som dirigent

Rudén, Jan Olof Amerikakören 1938. – 3-4/04, s. 18-20. Svenska Sångarförbundets Amerikakör och dess repertoar

Rudén, Jan Olof Hugo Alfvén som kördirigent. – 3-4/04, s. 21-23. Rudén, Jan Olof Director musices.- 2/10, s. 12-13. Ill.

Rudén, Jan Olof Körledaren Alfvén. – 2/10, s. 15-16. Ill.

    Visa med piano-accompagnement Sandström, Birgitta Alfvéns omslagsteckning till ”Visa” [1893]. – 3/93, s 3. Ill.

Sven Nilsons fotosamling. – 3-4/11, s. 24. Ill. Ett 30-tal fotografier av Alfvéns akvareller fotograferade av Sven Nilsson.

 Utsikt från Tällberg i två versioner analyseras av Annette Backman

Åhlén, Carl-Gunnar Hugo Alfvén och medierna. (Alfvén conducts Alfvén : kommentarhäfte till PSCD 109, 1997, s. 2-7)

Åhlén, Carl-Gunnar Hugo Alfvén and the media. (Alfvén conducts Alfvén : kommentarhäfte till PSCD 109, 1997, s. 22-26)

Åhlén, Carl-Gunnar Hugo Alfvén som orkesterdirigent. (Alfvén conducts Alfvén : kommentarhäfte till PSCD 109, 1997, s. 47-77) Förteckning