Bibliografi 14. Skriftställaren. Brevskrivaren

Verksamhet : Som skriftställare

Alfvén och Grieg. – 1/93, s 11-12. Ill.

Alfvén, Hugo
Alfvéns vistelser i Danmark : en citatmosaik. – 3/92, s. 3-10. Ill.

Alfvén, Hugo
Ett absolutistiskt experiment. – 1/99, s. 8.
Om alkoholens fördärvliga inverkan. – Tidigare publ i Juni-Sol, Gävle 1905, s. 16.

Hedwall Lennart
Alfvén och Peterson-Berger. – 2/91, s 3-8.

Ternhag, Gunnar
Ingen musikkår, ingen musik. – 1-2/00, s. 11.
Om båtresa till Gotland 1890. – Replik av Anne-Marie Alfvén-Eriksson i 3-4/00, s. 9

En skärgårdssägen
Alfvénbilden hos de unga idag. Johannes Alfvén citerar Första satsen om En skärgårdssägen. – 1-2/08, s. 3-4.

 Verksamhet : Som brevskrivare

Ett Alfvénbrev : 2. – 1/91, s. 13.
Till Sven E Svensson 1950

Ett Alfvénbrev : 3. – 1-2/92.
Till Wilhelm Stenhammar 1906

Alfvén och Stenhammar brevväxlar om svensk orkesterrepertoar 1913. – 1-2/95, s 14-16. Ill.

Alfvén och familjen Lindstrand [i Göteborg]. – 1-2/95, s 17-18.

Ljunggren, Agneta
Ett Alfvénbrev : 1. – 1/90, s 13.
Till Sven E Svensson 1937

Rudén, Jan Olof
Alfvén och Stenhammar. – 1-2/95, s 9-13.

Alfvén, Hugo
Bara i beväringsvisor. – 3-4/04, s. 23
Brev till Knuts Anders Olsson 8/9 1941 om uttal av ”mig, dig, sig, dem”

Asketorp, Bodil
Svenska kärleksbrev utg. Av Kaj Attorps. – 1-2/06, s. 19-20.
Rec. av utg. Borgå 2005.

Bergsten, Staffan.
Med hälsning och handslag : brev om musik m.m. (utg) Gunnar Ternhag, Gidlunds 2001. 120 s. – Recension 3-4/01, s. 17-18

Lingström, Lars-Erik
Den sista gästen var Mari Mihi [= Gustaf Lindqvist]. – 2-3/03, s. 17. Ill.

Rudén, Jan Olof
Hugo Alfvén och Selma Lagerlöf. – 3-4/08, s. 9-10

Rudén, Jan Olof
Milles och Alfvén. – 3/95, s 6-9. Ill

Ternhag, Gunnar
Ett Alfvénbrev 4: Mild undervisning av Karl-Erik Forsslund. – 1/93, s 5-6

Ternhag, Gunnar
Ett Alfvénbrev : deklarationsdags i Tibble [1947]. – 1/94, s 13.

Ternhag, Gunnar
Påfrestande tågnatt för småbarnfar. – 3/95, s 17.
Insändare till Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 1906.

Ternhag, Gunnar
Ett Alfvénbrev: Detta är praxis över hela världen. – 1-2/06, s. 21-22.
Till Carl Gudmundsson

Ternhag, Gunnar
Ett Alfvénbrev: Kaos för trötta hörselnerver. – 2-3/96,s. 7-8.
Om pris vid spelmanstävlingar. – Även publ i Spelmannen 1/97,s. 6-7

Ternhag, Gunnar
Hugo Alfvén: Brev om musik. Utg. och kommenterade. – Hedemora 1998, Gidlunds.
Recension i Alfvéniana 1-2/98, s. 20-21.

Ternhag, Gunnar
Ingen lämplig plats för gamla fröknar och andra oskyldiga väsen. – 1/99, s. 10-11.
Om ”oanständinga” italienska ord. Resebrev från Anacapri 1924

Ternhag, Gunnar
Överlägset och ödmjukt hos brevskrivaren Hugo Alfvén. (Ordets makt och tankens frihet : om språket som maktfaktor) (Humanistdagarna vid Uppsala universitet 1999), s. 314-324.