Bibliografi 1

Hugo Alfvén-bibliografi  1990-2012

av Jan Olof Rudén

Nedanstående Alfvénbibliografi utgör i huvudsak en innehållsförteckning till Alfvéniana 1990-2011. Tidskriftsnamnet utelämnas därför i angivelserna. ”3/93, s 16-17” skall därför läsas som
”Alfvéniana 3/93, sid 16-17”. Ill betyder illustrerad. Not betyder notsidor.

00. Hugo Alfvén Fonden / The Hugo Alfvén Fund
01. Hugo Alfvénsällskapet / The Hugo Alfvén Society

1. Litteratur om Hugo Alfvén  / Writings etc. about Hugo Alfvén. CD recordings and
reviews of them

2. Porträtt föreställande Hugo Alfvén / Portraits representing Hugo Alfvén

3. Fotografier föreställande Alfvén / Photos representing Hugo Alfvén

4. Personligt : Föräldrar. Födelse. Skolgång.Sjukdom. Testamente / Parents, birth, education, illnesses, last will

5. Personligt : Död/begravning.Bouppteckning / Death, burial, list of belongings

6. Familj : Hustrur och barn / Family: Wifes and children

7. Hushåll: Bostad. Tjänstefolk /Houshold: Domicile

8. Fast egendom: Fastigheter. Grav / Property: Real estate. Grave

9. Lösegendom: Instrument. Musikalier. Böcker / Personal property: Scores. Books

10. Lösegendom: Kuriosa m.m. / Personal property: Curiosa etc.

11. Verksamhet: Utbildning / Activities : Education and training

12. Verksamhet : Resor / Activities : Travelling

13. Stipendier och mecenater / Grants and patrons

15. Verksamhet : organisatoriskt / Activities: As an organizer

16.Verksamhet : Anställningar / Activities : Positions

17. Verksamhet: Som tonsättare / Activites : as composer

17.1. Särskilda verk / Special works

18.Verksamhet: Som violinist, som dirigent, som konstnär m.m./ Activities : as violin
player, conductor, artist etc

19.Verksamhet : Som skriftställare / Activites : as a writer

20. Verksamhet: Som brevskrivare / Activities : as writer of letters

1. Hugo Alfvén Fonden

Wilson, Sven
Stiftelse – Samfund – Sällskap . Några anteckningar om Alfvénstiftelsens historia. – 1/90, s 4-6. Även i 4/98, s. 7-9

Heimer, Jan
Sven Wilson intervjuad.- 1-2/06, s. 23-24.

Hugo Alfvén i våra hjärtan! Upprop inför jubileumsåret 2010. – 3-4/08, s. 24.

Rudén, Jan Olof
Alfvénåret 2010. – 1-2/11, s. 15-17. Ill.

En Alfvéndag i Uppsala [8 maj 2010]. Specialnummer av Alfvéniana 2/10. Red. Jan Olof Rudén. 20 s.Ill.

Alfvénpristagare [1974-91]. – 2/91, s 9.

Alfvénpristagare [1974-93]. – 2/93, s 7

Alfvénpristagare [1974-96]. – 2-3/96, s. 5

Haglund, Rolf
1990 års Alfvénpristagare Sven-Eric Johanson intervjuas. – 1/91, s 4-6. Ill

[Alfvéndag 1991 : bildsvep.]. – 2/91, s 10-11.

Neeme Järvi Alfvénpristagare 1991. – 2/91, s 9

”I have made it my duty to record neglected works” : Conductor Neeme Järvi, Alfvén Prize winner 1991 in interview March 1992. – 1/93, s 7-8. Ill

Torbjörn Iwan Lundquist Alfvénpristagare 1992. – 3/92, s 20. Ill.

Jag är inte ute efter att roa utan oroa : Torbjörn Iwan Lundquist, Alfvénpristagare 1992 intervjuad av Jan Olof Rudén. – 1/93, s 9-10. Ill

Alfvénpriset 1993 [referat]. Ill. – 3/93, s 16-17.

Ingvar Lidholm Alfvén-pristagare 1993. – 2/93, s 7. Ill

Alfvéndagen i Tibble den 7 juli [1994]. – 3/94, s. 10-11. Ill

Gustaf Sjökvist Alfvénpristagare 1994. – 2/94, s 24.

Rudén, Jan Olof
Gustaf Sjökvist, Alfvénpristagare 1994 intervjuas. – 3/94, s. 12-13. Ill.

Alfvéndagen 7 juli 1995. – 3/95, s 10-11. Ill

Rudén, Jan Olof
Lars Johan Werle Alfvénpristagare 1995. – 1-2/95, s 22. Ill

Rudén, Jan Olof
Lars Johan Werle, Alfvénpristagare 1995 intervjuas. 3/95, s 12. Ill

Alfvéndagen den 5 juli 1996. – 2-3/96, s. 6. Ill.

Rudén, Jan Olof
Ingemar Månsson, Alfvénpristagare 1996 intervjuas. – 2-3/96, s4-5. Ill

Alfvéndagen den 4 juli 1997. – 2-3/97, s. 16-17. Ill

Rudén, Jan Olof
Hans Eklund Alfvénpristagare 1997. – 1/97, s. 15. Ill

Rudén, Jan Olof
Hans Eklund Alfvénpristagare 1997 intervjuas. – 2-3/97, s. 18. Ill.

Heimer, Jan
Alfvéndagen i Tibble 1998. – 3/98, s. 10-11. Ill.

Jacobsson, Stig
Nils-Erik Sparf Alfvénpristagare 1998. – 1-2/98. Ill.

Rudén, Jan Olof
Nils-Erik Sparf, 1998 års Alfvénpristagare intervjuas. – 3/98, s. 12. Ill.

Alfvéndagen den 9 juli 1999. – 2/99, s. 18-19. Ill

Rudén, Jan Olof
Maurice Karkoff Alfvénpristagare 1999. – 1/99, s. 9. Ill.

Rudén, Jan Olof
Maurice Karkoff, 1999 års Alfvénpristagare intervjuas. – 2/99, s. 16-17. Ill

Ole Hjorth och Pelle Jacobsson Alfvénpristagare 2000.
– 1-2/00, s. 14-15. Ill

Alfvénpristagarna Ole Hjorth och Pelle Jakobsson intervjuas av Jan Olof Rudén. – 3-4/00, s. 12-15. Ill.

Alfvéndagen den 7 juli 2000. – 3-4/00, s. 10-11

Alfvéndagen den 6 juli 2001. – 3-4/01, s. 20-21. Ill

Rudén, Jan Olof
Sven-David Sandström, Alfvénpristagare 2001. – 1-2/01, s. 15. Ill

Sven-David Sandström, Alfvénpristagare 2001 intervjuas av Jan Olof Rudén.
– 1/02, s. 10. Ill

Rudén, Jan Olof
Alfvéndagen den 6 juli 2002.- 2-3/02. Ill

Rudén, Jan Olof
Evgenij Svetlanov postum Alfvénpristagare 2002. – 1/02,s. 7. Ill

Rudén, Jan Olof
Alfvéndagen den 4 juli 2003. – 2-3/03, s. 8-9. Ill.

Rudén, Jan Olof
Gunnar Bucht Alfvénpristagare 2003. – 1/03, s. 12. Ill.

Bucht, Gunnar
2003 års Alfvénpristagare Gunnar Bucht har ordet: Alfvén, Bucht och däremellan.
– 2-3/03, s. 10-11.

Rudén, Jan Olof
Alfvéndagen den 9 juli 2004. – 3-4/04, s. 12-13. Ill.

Margareta Hallin Alfvénpristagare 2004. – 3-4/04, s. 11. Ill.

Rudén, Jan Olof
Margareta Hallin 2004 års Alfvénpristagare intervjuas. – 3-4/04, s. 10-11. Ill.

Alfvéndagen i Tibble den 8 juli 2005. – 3-4/05, s.20-21. Ill.

Rudén, Jan Olof
Komponisten Georg Riedel tilldelas Alfvénpriset 2005. – 1-2/05, s. 22-23. Ill

Rudén, Jan Olof
Georg Riedel, Alfvénpristagare 2005 intervjuad. – 3-4/05, s. 24. Ill

Rudén, Jan Olof
Alfvéndagen den 7 juli 2006. – 1-2/06, s. 3-4. Ill

Alfvéndagen 2007. – 3-4/07, s. 8-9. Ill.

Johnson, Bengt Emil
Karin Rehnqvist Alfvénpristagare 2007. – 1-2/07, s. 22

Rudén, Jan Olof
Karin Rehnqvist, Alfvénpristagare 2007 intervjuas. – 3-4/07, s. 10.

Alfvéndagen den 4 juli 2008. – 3-4/08, s. 16-17. Ill

Alfvéndagen 10 juli 2009. – 3-4/09, s. 23. ill.

Alfvéndagen i Tibble den 10 juli 2010. – 3-4/10, s. 20-21.Ill.

Alfvéndagen den 8 juli 2011. – 3-4/11, s. 12-13. Ill.

Alfvéndagen den 6 juli 2012. – 3/4 12, s. 18-19. Ill.

Rudén, Jan Olof
Alfvénsalen i Uppsala invigd. – 3/95, s 18-19. Ill
OD:s nya hemvist i f d KFUM-borgen

Crantz, Gunnar
Vad har hänt med Alfvén-stipendiater från Musikkonservatoriet i Falun? – 2-3/03, s. 14-16. Ill.

Rudén, Jan Olof
Hugo Alfvénrummet på Grand Hôtel invigt den 8 december 1999. – 1-2/00, s. 12-13. Ill

Rudén, Jan Olof
Bo Larsson, inredare av Alfvénrummet på Grand Hôtel intervjuad. – 1-2/07, s. 18-19. Ill.

Alfvénmedaljongen äntligen på plats på Stockholms stadshus. – 1-2/07, s. 4. Ill