Bibliografi 7. Lösegendom

 Lösegendom : Instrument. Musikalier. Böcker

[Kompositioner till salu hos Dan Fog musikantikvariat 1995]. – 1-2/95, s 18.

Edling, Anders
Alfvénsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. – 2/94, s 19. Ill.

Rudén, Jan Olof
Alfvén-fiol lånas ut till Musikkonservatoriet i Falun. – 1-2/00, s. 22

Ännu en Alfvén-fiol. – 3-4/05, s. 22. Ill

Rudén, Jan Olof
Originalpartituret till Den förlorade sonen påträffat [på Operan]. – 1-2/00, s. 18

Rudén, Jan Olof
Stiftelsen Musikkulturens främjande och dess Alfvénmaterial. – 3/94, s 16-17.

Ternhag, Gunnar
Alfvén i Finland
Arkivalier i Sibeliusmuseum

Lösegendom: Kuriosa m.m.

Alfvén, Gösta
Hugo, mor Lotten och historien om ringen. – 3-4/05, s. 3-5. Ill.

Alfvén, Gösta
Hugo Alfvén vill nog inte att modern Lottens ring skall vara deponerad på hans gård – 1-2/09, s. 8. Ill Ohlsson, Hans-Lennart
Alfvéns koster. 1-2/92, s 23. Ill.

Alfvéns pipa. – 1/96, s. 16.
Sjöskumspipa förvärvad 1995 av Björn Wållberg.

Ternhag, Gunnar
Emeritusfracken tillbaka på Alfvéngården. – 1/02, s. 11