Bibliografi 8. Utbildning. Resor. Stipendier

 Verksamhet : Utbildning. Karaktärsegenskaper

Gulbrandsen, Per & Lars Ramsten
”Man kan tolka det som…” Samtal i radio den 4 februari 1998. – 1-2/98, s. 7-9.

Olsson, Birger
Hugo Alfvén och baptistkapellet : en namnförbistring. – 2/93, s. 12-14.
Om Betelkapellet i Stockholm. – Tidigare publ i Mixturen

Rudén, Jan Olof
Hugo Alfvén – storsvensk, aningslös, tyskvänlig, medlöpare, nazistsympatisör, nazist, antisemit? En ohistorisk mediagranskning i februari 1998 av ideologiska ståndpunkter. – 1-2/98, s. 3-6.

Verksamhet : Resor

Sundkvist, Axel V
[Anekdot om Alfvén rånad i Paris]. – 1-2/01, s. 22

Verksamhet : Erhållna stipendier. Hugo Alfvéns stipendiefond

Hugo Alfvéns stipendiefond. – 2/94, s 19
Stipendiater 1960-94

Hugo Alfvéns stipendiefond. – 1-2/03, s. 16
Belönade ODister 1995-2003

Rudén, Jan Olof
Alfvéns mecenater. – 1/96, s. 3-8. Ill.
Om Oscar Ekman och Oscar Quensel