Bibliografi 9. Organisatoriskt. Anställningar

Verksamhet : Organisatoriskt

Göteborg i sångarsammanhang [under Alfvéns ledning]. – 1-2/95, s 19.

Stenhammar och Alfvén rådslår om programmet för 3 musikfesten i Göteborg 1915. – 1-2/95, s 20-21.

Jonsson, Leif
Alfvén och den seglivade manskörsrepertoaren. – 3/94, s 5-7. Ill

Rudén, Jan Olof
OD:s repertoar under Alfvén som dirigent. – 2-3/02, s. 3-17. Not

Rudén, Jan Olof
Hugo Alfvén och Musikaliska Konstföreningen. – 1/03, s. 7-11. Ill.

Rudén, Jan Olof
Alfvéns repertoarpolitik som den avspeglar sig i Akademiska kapellets repertoar. – 3/94, s 3-4. Ill

Rudén, Jan Olof
Alfvén som orkesterdirigent. Repertoarval enligt Carl-Gunnar Åhléns sammanställning i PSCD 109. – 1-2/98, s. 11-

Rudén, Jan Olof
Musikfesten i Uppsala 5-6 maj 1911. – 2/94, s 11-12. Ill.

Verksamhet : Anställningar

Mattsson, Inger
Hugo Alfvén och Hovkapellet. – 2-3/97, s. 3-8. Ill.
Även data om Alfvénbaletter framförda på Operan

Rudén, Jan Olof
Alfvéns föreläsningar i musikhistoria vid Uppsala universitet. – 1/94, s 14.
Perioden 1919-21

Rudén, Jan Olof
Director musices i Uppsala. – 2/94, s 8-10. Ill.

Rudén, Jan Olof
Hugo Alfvén och Göteborg. – 1-2/95, s 3-8. Ill

Rudén, Jan Olof
Hugo Alfvén och Uppsala. – 2/94, s 3. Ill

Rudén, Jan Olof, Hugo Alfvén – tonsättaren i akademiens och studentsångarnas tjänst
i: Doktorspromotionen fredag 28 maj 2010, s. 8-27.
Acta universitatis Upsaliensis. Ser B Inbjudningar; 161.