Hugo Alfvéns liv 1940-1960

Hugo Alfvéns liv 1940-1960

1941
Dir. Alfvén-konsert i Oslo.
1942
70-årsdagen med bl. a. radiosänd festkonsert på Kungl. Teatern.Första satsen ur Symfoni nr 5.
1944
Festouverture till första konserten i Malmö nybyggda teater- och konserthus. Musik till filmen ”Mans kvinna”.
1945
Alfvéngården i Tibble färdig Medaljen ”För tonkonstens främjande”.En bygdesaga (svit ur musiken till ”Mans kvinna”).
1946
Utg. första delen av sina memoarer, ”Första satsen”. Sven E. Svenssons Alfvén-biografi utkommer. Saa tag mit Hjerte.
1947
Med OD i Finland ( sista OD-turnén). Red. femte delen av manskörssamlingen ”Sångarförbundet”.
1948
Utg. memoarernas andra del, ”Tempo furioso”.
1949
Utg. memoarernas tredje del, ”I dur och moll”. Musik till filmen”Singoalla”.
1952
Utg. memoarernas fjärde och sista del, ”Final”. Symfoni nr 5 fullb. och framf. i samband med 80-årsdagen. Italienresa på sommaren.
1953
Upphovsmannarättsliga problem med olika arrangemang av melodier ur Midsommarvaka (”Swedish Rhapsody” och ”Schwedenmädel”). OD:s 100-årsjubileum.
1954
Första svenska stereoinspelningen av seriös musik: Alfvén dir. Midsommarvaka och svit ur Bergakungen. Siljanskören 50-årsjubileum. Dalarnas hembygdsförbunds förtjänstmedalj.Roslagsvår.
1955
Positiva domar i ”Schwedenmädel”-målet både i Sverige och i Tyskland. Dalarnas tonsättarstipendium 3000:-.
1956
Carin avlider. Roslagspolketta.
1957
Den förlorade sonen fullb. och framf. i samband med 85-årsdagen; Alfvén dir. själv skivinspelning av konsertsvit ur baletten. Leder sista gången Siljanskören.
1958
Drabbas av hjärnblödning i maj. Hugo Alfvén-stiftelsen planlägges. Ny balett (Björn Holmgren) över Midsommarvaka.
1959
Giftermål med Anna Lund. Radiointervjuer med Per Lindfors (senare utg. i bokform). Sista operabesöket: ser Den förlorade sonen tills. med sångare ur Siljanskören.
1960
ODs minnesmedalj. Avlider den 8 maj (efter ny hjärnblödning) den 27 april. Jordfästes på Leksands kyrkogård på sluttningen ned mot Siljan.