Hugo Alfvéns liv 1872-1899

Hugo Alfvéns liv

En kronologi av Lennart Hedwall ur ”Hugo Alfvén”, Stockholm 1992

1872
Född den 1 maj i Stockholm som det fjärde av sex barn till skräddarmästaren Anders Alfvén och dennes maka Lotten Axelsson Puke. Föräldrarna baptister och fadern sångare och ledare för Batseba-kapellets kör. Fadern härstammar från en bondesläkt i Alunda, Uppland; modern från Närke med företagare och militärer i de senare släktleden.
1880-talet
Efter faderns död 1881 hålles hemmet samman av modern, som 1882-1907 driver en matvaruaffär på Östermalm i Stockholm. Somrarna tillbringas i regel hos släktingar i Stockholms skärgård. Börjar 1883 spela piano men övergår 1884 till violin för förre hovkapellisten Louis Müller, som redan efter ett års lektioner skickar honom till Johan Lindberg. Antages våren 1887 som elev vid Musikkonservatoriet för Lindberg och för Aron Bergenson i harmonilära (1891). Under somrarna 1887 -90 hos Lindberg i Säter och Visby. Börjar hösten 1887 också målarstudier för Otto Hesselbom och 1888 hos Oscar Törnå (-1890) med bl. a. kopieringsarbeten på Nationalmuseum.
1888
Första egentliga kompositionsförsöken: två violinstycken, Souvenir de Säter och Barcarole (tillsammans med Ernst Ellberg).
1889
Framträder första gången som violinist, på välgörenhetskonsert i Salem-kapellet. Refuseras på hösten vid inträdesprov till kontrapunkt- och kompositionsklassen vid Musikkonservatoriet.
1890
På hösten anställd som andreviolinist i Hovkapellet.
1891
Börjar violinstudier för Lars Zetterkvist och kontrapunkt- och kompositionsstudier för Johan Lindegren (hos båda (1897). På hösten vikarierande konsertmästare i Hovkapellet (-1892).
1892
Första reguljära offentliga konsertframträdandet vid en körkonsert i Berns salong. Beslutar sig för att lämna måleriet och helt ägna sig åt musiken.
1893
Första egna konserten i Vetenskapsakademiens hörsal och medverkan vid flera andra konserter. Första utgivna kompositionen: Visa för sång och piano.
1894
Åtskillig konsertmedverkan som violinist, även under de närmaste Stockholmsåren.
1895
Komp. Sonat och Romans för violin och piano.
1896
Egen konsert i Vetenskapsakademien med bl. a. violinsonaten, romansen och sånger. Utg. Vaggvisa för sång och piano. Erhåller statens resestipendium för tonsättare 1000:- (även 1897 och 1899). Symfoni nr 1.
1897
Symfonin uruppf. på Kungl. Teatern. Studieresa över Berlin och Paris till Bryssel: violinstudier där för Cesar Thomson (-1898). Elegi för horn och orgel.
1898
Utg. bl. a. violinsonaten och Drömmeri för piano. Fullbordar Symfoni nr 2. Under hösten bl. a. konsertresor i landsorten.
1899
Symfoni nr 2 uruppf. på Kungl. Teatern och blir det definitiva genombrottet. Konserter och violinelever. Utg. bl. a. Tio sånger, op. 4. Sekelskifteskantaten, romanser op. 8 och op. 9.