Styrelse

Styrelse från årsmötet 2016

Curt Carlsson, Ordförande curt.carlsson@hotmail.se,

Anton Alfvén, Ledamot Redaktör för Alfvéniana anton@alfven.com

Monica Lindström, Sekreterare melindstrom@telia.com

Jan Syrén, Kassör jan.syren42@telia.com

Gösta Alfvén, Ledamot gosta.alfven@slmk.org

Krister Persson, Ledamot krister.persson@kb.se