Styrelse

Styrelse från årsmötet 2016

Curt Carlsson, Ordförande curt.carlsson@hotmail.se,

Jörgen Grundström, Ledamot Redaktör för Alfvéniana 

Monica Lindström, Sekreterare melindstrom@telia.com

Jan Syrén, Kassör  jan.syren42@telia.com

Gösta Alfvén, Ledamot gosta.alfven@slmk.org

Anton Alfvén, Ledamot anton@alfven.com

Christer Åsberg, Ledamot christer.asberg@telia.com