Styrelse

Styrelse från årsmötet 2022

Curt Carlsson, Ordförande curt.carlsson(at)hotmail.se

Anton Alfvén, Ledamot Redaktör för Alfvéniana anton(at)alfven.com

Jan Syrén, Kassör jan.syren42(at)telia.com

Gösta Alfvén, Ledamot gosta.alfven(at)slmk.org

Erik Hartman, Ledamot för Orphei Drängar erik(at)flkab.com