Taggar Arkiv: Emil Sjögren

Anders Edling berättar om den musikalisk vänskapen mellan Hugo och Emil Sjögren.

Anders Edling författare och musikforskare, tidigare bibliotekarie på Uppsala Universitetsbibliotek skrev 1980 sin avhandling om svenska tonsättare i Paris i början av 1900-talet. En av de svenska tonsättare som ofta vistades i Paris vid denna tid var Emil Sjögren.

En tonsättare som i våra dagar hamnat lite i bakgrunden. Han komponerade varken operor eller symfonier som sina mer välbekanta samtida kollegor Stenhammar och Alfvén. Anders tog sig då an att lyfta fram Sjögren och hans verk. Det gjorde han i sin biografi över Sjögren. En uppmärksammad bok, som utkom för några år sedan i Musikaliska Akademiens skriftserie. Anders är också ordförande i det 2003 bildade Emil Sjögren-sällskapet.

Alfvénsällskapets höstmöte  äger rum i
Hugo Alfvénrummet på Grand Hotel,
Södra Blasieholmskajen 8
fredagen den 23 november 2018, kl 18.30.

Anmälan görs med angivande av namn och antal personer senast den 16 november till
denna e-postadress:

alfvensallskapet@hotmail.com