Hugo Alfvéns skrifter

Artiklar (kronologiskt)
”Hugo Alfvén.” Svensk Musiktidning 18/5 1899.
”Johan Lindegren”. Hvar 8 Dag nr 18 (3/2) 1907.
”Låt-täflingarna i Mora. Ett sommarminne”. Svenska Dagbladet 4/8 1907.
”Alkohol och konstnärligt skapande”. Bilaga till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 28/1 1907
Du gamla, du fria”. Afton-Bladet 1/7 1912
”H.A.” [Ett enkätsvar om svenska orkestermusikers kompetens.] Musikern 15/9 1919.
”Opera och konsert oförenliga?” [Replikväxling mellan Tobias Norlind och Hugo Alfvén.] Svenska Dagbladet 1/3 1922.
”Till dirigenter och sångare”. Sångartidningen, nr 5 (maj) 1922.
[Midsommarvaka]. Kommentar av tonsättaren i brev till Otto Eckermann den 19/10 1924. (Facsimile av originalskissen till Hugo Alfvéns Midsommarvaka. Stockholm 1972)
”Alfvéns Midsommarvaka. Kompositören berättar själv hur han fick uppslaget till rapsodin.” Helsingborgs Dagblad 14/1 1926.
”Vasaättlingen Kungliga Hovkapellet.” Musikern, årg 19 nr 3 (1/2) 1926.
”Musikern som tycker om boxning. Hugo Alfvén tecknar sitt självporträtt.” Idun 31/10 1926.
”Det nya sångfestprogrammet, några anvisningar beträffande inövandet.” Sångartidningen 1931, s. 14, 25, 39, 40, 49, 85.
”Glada manskörssånger. En utredning för Svenska Sångarförbundet.” Sångartidningen 1933, s. 12.
”En liten epistel om Midsommarvaka”. [Oslo 1941] omtryckt i Facsimile av originalskissen till Hugo Alfvéns Midsommarvaka. Stockholm 1972
”Några minnen från min bekantskap med Verner von Heidenstam.” Mårbacka och Övralid. (Hågkomster och livsintryck XXII.) Uppsala 1941, s. 425-443
”XX.” Afton-Tidningen 23/4 1942.
”Min lärare Johan Lindegren.” Musikmänniskor. Minnen av svenska tonsättare. Folke H. Törnblom (red.). (Hågkomster och livsintryck XXIV.) Uppsala 1943, s. 121- 131.
”Skiss till en självbiografi.” Afton-Tidningen 31/5 1943.
”A Midsummer’s vigil”. Music in Sweden (Musikrevy International 1954), s. 11-12. – Omtryckt i Swedish music past and present (Musikrevy international 1967), s. 12-14. – Omtryckt i Facsimile av originalskissen till Hugo Alfvéns Midsommarvaka. Stockholm 1972.
Reseskildringar i Sydsvenska Dagbladet.

Böcker
Alfvén, Hugo 1946. Första satsen. Ungdomsminnen. Stockholm: Norstedts.
– 1948. Tempo furioso. Vandringsår. Stockholm: Norstedts.
– 1949. I dur och moll. Från Uppsalaåren. Stockholm: Norstedts.
– 1952. Final. Stockholm: Norstedts.
[Alfvén, Hugo] 1966. Hugo Alfvén berättar. Radiointervjuer utgivna av Per Lindfors. Stockholm: Natur och Kultur.
Alfvén, Hugo 1998. Brev om musik. Utgivna och kommenterade av Gunnar Ternhag. Hedemora: Gidlunds.
Alfvén, Hugo 2001. Med hälsning och handslag. Brev om musik och annat utgivna och kommenterade av Gunnar Ternhag. Hedemora: Gidlunds.