Aktuellt

Kallelse till Ordinarie föreningsstämma 2024

Medlemmarna i Alfvénsällskapet kallas härmed till föreningens ordinarie föreningsstämma söndagen den 7 juli 2024 kl. 11.00 på Alfvéngården, Tibble.  Medlem som önskar delta i föreningsstämman ombedes anmäla sig via e-post till sekreterare@alfvensallskapet.se senast den 2 juli 2024. Länk till Årsredovisning och revisionsberättelse. Förslag till dagordning Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst Val av ordförande för… Continue reading

Brev från Hugo återfunna i läkarbok från 1700-talet!

Hugo Alfvén var en stor brevskrivare. Han ägnade ett par timmar åt brevskrivning praktiskt taget varje arbetsdag under sitt långa yrkesliv. Hans ständiga korrespondens i små och stora ärenden var sammanflätad med hans verksamhet som dirigent och tonsättare, vilket gör att hans bevarade brev belyser tidens musik- och kulturliv. De ger en rik och omedelbar… Continue reading

Marie Krøyer på Waldemarsudde

Under våren och sommaren visas en stor utställning som kastar nytt ljus över den mytomspunna konstnären Marie Krøyer (1867–1940). Under sin samtid var hon omtalad i Skandinavien för sitt dramatiska liv och sina äktenskap med den danske konstnären P.S. Krøyer och den svenske tonsättaren Hugo Alfvén. Den mytomspunna bilden av Marie Krøyer, som presenterats i filmer, romaner och teaterföreställningar,… Continue reading

Har vi din emailadress?

Det mesta av den kommunikation som vi hanterar inom Alfvénsällskapet sker numera digitalt, som via vår hemsida, sociala media och via email. För att våra nyheter, inbjudningar och uppdateringar ska nå fram till oss alla i god tid, behöver vi därför hjälpas åt att se till att medlemsregistret är uppdaterat med våra aktuella e-postadresser. Varför… Continue reading

Investera i en egen Leksandsstol till Alfvéngården!

Alfvéngården, det älskade hemmet för den folkkära tonsättaren Hugo Alfvén och hans hustru Carin, har utvecklats till ett mycket populärt besöksmål. Här kan besökaren uppleva historiens vingslag och få en unik inblick i vardagslivet och karriären hos en av Sveriges mest framstående kulturpersonligheter, som har präglat så mycket av den svenska musikhistorien. Dessutom kan man… Continue reading

Daniel Harding

”En skärgårdssägen” i Berwaldhallen 22-23/2 2024

Sveriges Radios Symfoniorkester under chefsdirigenten Daniel Harding framför Alfvéns symfoniska dikt, den praktfulla och dramatiska En skärgårdssägen, i Berwaldhallen den 22-23 februari 2024. Verket komponerades under en fruktbar period i Alfvéns liv, hösten 1904, året efter Midsommarvaka och året före den tredje symfonin. Framförandet är en del av en konsert där Stockholm får finbesök av den portugisiska… Continue reading

Kulturdagar i Leksand 2023

Möt tre konstnärer, alla giganter inom sina områden och med Leksand som gemensam nämnare. Tonsättaren Hugo Alfvén, målaren Gustaf Theodor Wallén och poeten Erik Axel Karlfeldt har alla tre satt betydande kulturella avtryck i leksandsbygden. Under fyra dagar – späckade med musik, måleri och poesi – möter vi olika aspekter av deras konstnärskap och liv…. Continue reading

Alfvéngårdens vänner och Hugo Alfvénsällskapet blir Alfvénsällskapet!

Vid årsmötet för Alfvéngårdens vänner som hölls på Alfvéngården den 2:a juli beslutade de närvarande medlemmarna enhälligt för ett samgående med Hugo Alfvénsällskapet. Som en följd av detta röstade årsmötet därefter för ett namnbyte till Alfvénsällskapet. Alfvénsällskapet har som uppgift att främja minnet och kunskapen om Hugo Alfvéns konstnärliga gärning och att bidra till att… Continue reading