Styrelsen för Alfvénsällskapet 2023/2024

Lars-Eric Petersson Ordförande

Jörgen Jonsson, Kassör

Stefan Wesslegård, Sekreterare

Madeleine Moback-Neil, Ledamot