En kronologi av Lennart Hedwall ur ”Hugo Alfvén”, Stockholm 1992

Åren 1872-1899

1872
Född den 1 maj i Stockholm som det fjärde av sex barn till skräddarmästaren Anders Alfvén och dennes maka Lotten Axelsson Puke. Föräldrarna baptister och fadern sångare och ledare för Batseba-kapellets kör. Fadern härstammar från en bondesläkt i Alunda, Uppland; modern från Närke med företagare och militärer i de senare släktleden.
1880-talet
Efter faderns död 1881 hålles hemmet samman av modern, som 1882-1907 driver en matvaruaffär på Östermalm i Stockholm. Somrarna tillbringas i regel hos släktingar i Stockholms skärgård. Börjar 1883 spela piano men övergår 1884 till violin för förre hovkapellisten Louis Müller, som redan efter ett års lektioner skickar honom till Johan Lindberg. Antages våren 1887 som elev vid Musikkonservatoriet för Lindberg och för Aron Bergenson i harmonilära (1891). Under somrarna 1887 -90 hos Lindberg i Säter och Visby. Börjar hösten 1887 också målarstudier för Otto Hesselbom och 1888 hos Oscar Törnå (-1890) med bl. a. kopieringsarbeten på Nationalmuseum.
1888
Första egentliga kompositionsförsöken: två violinstycken, Souvenir de Säter och Barcarole (tillsammans med Ernst Ellberg).
1889
Framträder första gången som violinist, på välgörenhetskonsert i Salem-kapellet. Refuseras på hösten vid inträdesprov till kontrapunkt- och kompositionsklassen vid Musikkonservatoriet.
1890
På hösten anställd som andreviolinist i Hovkapellet.
1891
Börjar violinstudier för Lars Zetterkvist och kontrapunkt- och kompositionsstudier för Johan Lindegren (hos båda (1897). På hösten vikarierande konsertmästare i Hovkapellet (-1892).
1892
Första reguljära offentliga konsertframträdandet vid en körkonsert i Berns salong. Beslutar sig för att lämna måleriet och helt ägna sig åt musiken.
1893
Första egna konserten i Vetenskapsakademiens hörsal och medverkan vid flera andra konserter. Första utgivna kompositionen: Visa för sång och piano.
1894
Åtskillig konsertmedverkan som violinist, även under de närmaste Stockholmsåren.
1895
Komp. Sonat och Romans för violin och piano.
1896
Egen konsert i Vetenskapsakademien med bl. a. violinsonaten, romansen och sånger. Utg. Vaggvisa för sång och piano. Erhåller statens resestipendium för tonsättare 1000:- (även 1897 och 1899). Symfoni nr 1.
1897
Symfonin uruppf. på Kungl. Teatern. Studieresa över Berlin och Paris till Bryssel: violinstudier där för Cesar Thomson (-1898). Elegi för horn och orgel.
1898
Utg. bl. a. violinsonaten och Drömmeri för piano. Fullbordar Symfoni nr 2. Under hösten bl. a. konsertresor i landsorten.
1899
Symfoni nr 2 uruppf. på Kungl. Teatern och blir det definitiva genombrottet. Konserter och violinelever. Utg. bl. a. Tio sånger, op. 4. Sekelskifteskantaten, romanser op. 8 och op. 9.

Åren 1900-1919

1900

Jenny Lind-stipendiat: utlandsresor till bl. a. Tyskland, Österrike, Italien och Spanien ( – 1903). Klockorna, manskörssånger.

1901

Dirigentstudier i Dresden för Hermann Kutzschbach ( -1902). Fullb. Herrans bön.

1902

Träffar Maria Kröyer. Fullb. Skärgårdsbilder.

1903

Utses i jan. till lärare i komposition och instrumentation vid Musikkonservatoriet, begär tjänstledighet p. g. av stipendieresorna och avgår i dec. utan att ha tillträtt tjänsten. Midsommarvaka.

1904

Dir. sin första egna konsert med Hovkapelllet på Kungl. Teatern och leder ffg Leksands hembygdskör som blir kärnan i Siljanskören, som ledes av Alfvén till 1957. Ny version av Symfoni nr 1. Fullb. Marias sångerEn skärgårdssägen.

1905

Ny Italien-resa: Symfoni nr 3 (fullb. 1906), Österling-sånger. Dottern Margita född.

1906

Statens tonsättarstip. ( -1910). Gästdirigent bl. a. i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Göteborg, men vistas mest i Danmark.Prisdomare vid sommarens spelmanstävlingar i Mora. Under dec. provdirigeringar på Kungl. Teatern (”Don Juan”).

1907

Uppsalarapsodi (till Linné-jubileet i Uppsala), Festspel (till Dramatiska teaterns invigning 1908) .

1908

Alfvénsgården i Tällberg påbörjas (klar 1911). LMA. Drapa (till Oscar II:s minne), Thiel-sånger, op. 28.

1909

Första gången med Siljanskören utanför Dalarna: på Skansen i Stockholm. Festouverture (till Konstindustriutställningens i Stockholm öppnande i juni).

1910

Utnämnd till director musices vid Uppsala Universitet ( – 1939) och vald till dirigent för OD ( – 1947).

1911

Framträder ffg med OD i Stockholm: Gustaf Frödings jordafärd. Planlägger och leder svensk musikfest i Uppsala. RVO. Nocturne för piano.

1912

Turnéer med OD i Sverige och Tyskland (i Dortmund: Unge Herr Sten Sture) ( sedan i regel årliga OD-turnéer inom Sverige under hela Alfvéns dirigenttid. Giftermål med Maria. Dir. Elgars ”Gerontius’ dröm” i Stockholm. Musik till skådespelen ”Mostellaria” (Plautus) och ”Spåmannen” (Heidenstam).

1913

Positivt hovrättsutslag i den långdragna Tällbergs-processen, det s. k. Mittag-Leffler-målet om tomtmark i Tällberg. Med OD i Danmark och Tyskland. Gästdir. bl. a. i Helsingfors. UppenbarelsekantatenThiel-sånger, op. 32.

1914

Framträder vid en konsert i Uppsala domkyrka som violinist, dirigent och tonsättare, vilket han söker göra till årlig tradition. Kantat till Baltiska utställningen i Malmö i maj. Med OD i Balticum. Motett, op.34Fyra låtar från Leksand (pianoversionen).

1915

Dir. Alfvén-konsert vid musikfest i Göteborg. Kantat till Uppsala läns hushållningssällskaps 100-årsfest. Idén till Bergakungen.

1916

Sveriges flagga komp. för första Svenska flaggans dag på Stadion i Stockholm 6 juni. Litteris et Artibus.

1917

Fil. hdr. vid Uppsala Universitet. Reformationskantaten.

1918

Musikfest i Uppsala till 100-årsminnet av J.A. Josephsons födelse. Dir. vid nordiska konserter i Köpenhamn. Tillhör stiftarna av Föreningen Svenska Tonsättare. Elegi ”Vid Emil Sjögrens bår”.

1919

Med OD i Köpenhamn. Vald till dirigent för Allmänna Sången i Uppsala ( – 1931 och även 1934(38). Fullb. Symfoni nr 4, ”Från havsbandet”.

Åren 1920-1939

1920
Med OD i Norge. RNO. Midsommarvaka som balett i Paris och London (Svenska baletten, Börlin). Lindagull, Gustav Vasa.
1921
Gästdir bl. a. i Frankfurt och Helsingfors. Vald till förste förbundsdirigent inom Svenska Sångarförbundet ( – 1943). Symfoni nr 4 framf. 2 ggr i Wien under hösten. Operaplaner: Heidenstams ”Eumeniderna” och Lagerlöfs ”Gösta Berlings saga”.
1922
Dir. föreställningar av baletten Midsommarvaka i Wien. 50-årsdagen med Alfvén-konsert på Skansen m. m. Sommaren på Capri: återupptar måleriet.
1923
Bergakungen fullb. och framf. på Kungl. Teatern. Leder fjärde allmänna svenska sångarfesten i Göteborg med 6500 sångare.
1924
Med OD i Helsingfors, Köpenhamn och Paris. Italienresa ( – 1925).Kantat till världspostunionens halvsekeljubileum.
1925
Utställer ffg akvareller i Uppsala under våren. Avsäger sig dirigentskapet för OD men övertalas att kvarstå. Erbjuden bli hedersdirigent i Sveriges Körförbund men avböjer. En båt med blommor.
1926
Med OD i Kiel och med Svenska Sångarförbundets elitkör i Lübeck, Berlin, Prag och Wien.
1927
Universitetskantaten.
1928
Med OD i Danmark, Holland och Belgien och med Sångarförbundskör i Norrland. OD:s 75-årsjubileum. Manhem.
1929
Med OD i Finland, Balticum och Spanien. Gästdir. vid svensk musikfest i Barcelona. Flyttar in i director musices’ tjänstebostad i Musicum.
1930
Leder femte allmänna svenska sångarfesten på Stockholms Stadion med 7500 sångare. Allmänna Sångens 100-årsjubileum.Kantat vid Svenska Röda Korsets högtidssammankomst ”Hyllning till människokärleken”.
1931
OD medverkar vid nordisk akademisk sångarträff i Köpenhamn. Tällberggården säljes. Dalarapsodi. 

 

1932
Musik till Ludvig Nordströms festspel ”Vi” i anl. av 300-årsminnet av Gustaf II Adolfs död.
1933
Gästdir. bl. a. i London. Gryning vid havetVaggvisa f. mk.
1934
Musik till filmen ”Synnöve Solbakken”.
1935
Vald till dirigent för den nybildade Uppsala blandade studentkör ( – 1938).
1936
Leder sjätte allmänna svenska sångarfesten i Göteborg. Annu en balett över Midsommarvaka (Lalla Cassel). Skilsmässa från Maria, giftermål med Carin Wassberg.
1937
Emeritus som director musices, dock förordnad till 1939. Tonsättarkongress i Paris på sommaren. Med Siljanskören i Norge.
1938
Med Svenska Sångarförbundets elitkör i USA. Gästdir. i Philadelphia och Boston, erbjuden dirigentskapet för Chicagos symfoniorkester.
1939
Sista konserten med Akademiska kapellet i Uppsala. Egen radiokonsert i maj, överförd till nio länder. Med OD i Norge. Flyttar till Sämskargården i Leksand ( – 1945).

Åren 1940-1960

1941
Dir. Alfvén-konsert i Oslo.
1942
70-årsdagen med bl. a. radiosänd festkonsert på Kungl. Teatern.Första satsen ur Symfoni nr 5.
1944
Festouverture till första konserten i Malmö nybyggda teater- och konserthus. Musik till filmen ”Mans kvinna”.
1945
Alfvéngården i Tibble färdig Medaljen ”För tonkonstens främjande”.En bygdesaga (svit ur musiken till ”Mans kvinna”).
1946
Utg. första delen av sina memoarer, ”Första satsen”. Sven E. Svenssons Alfvén-biografi utkommer. Saa tag mit Hjerte.
1947
Med OD i Finland ( sista OD-turnén). Red. femte delen av manskörssamlingen ”Sångarförbundet”.
1948
Utg. memoarernas andra del, ”Tempo furioso”.
1949
Utg. memoarernas tredje del, ”I dur och moll”. Musik till filmen”Singoalla”.
1952
Utg. memoarernas fjärde och sista del, ”Final”. Symfoni nr 5 fullb. och framf. i samband med 80-årsdagen. Italienresa på sommaren.
1953
Upphovsmannarättsliga problem med olika arrangemang av melodier ur Midsommarvaka (”Swedish Rhapsody” och ”Schwedenmädel”). OD:s 100-årsjubileum.
1954
Första svenska stereoinspelningen av seriös musik: Alfvén dir. Midsommarvaka och svit ur Bergakungen. Siljanskören 50-årsjubileum. Dalarnas hembygdsförbunds förtjänstmedalj.Roslagsvår.
1955
Positiva domar i ”Schwedenmädel”-målet både i Sverige och i Tyskland. Dalarnas tonsättarstipendium 3000:-.
1956
Carin avlider. Roslagspolketta.
1957
Den förlorade sonen fullb. och framf. i samband med 85-årsdagen; Alfvén dir. själv skivinspelning av konsertsvit ur baletten. Leder sista gången Siljanskören.
1958
Drabbas av hjärnblödning i maj. Hugo Alfvén-stiftelsen planlägges. Ny balett (Björn Holmgren) över Midsommarvaka.
1959
Giftermål med Anna Lund. Radiointervjuer med Per Lindfors (senare utg. i bokform). Sista operabesöket: ser Den förlorade sonen tills. med sångare ur Siljanskören.
1960
ODs minnesmedalj. Avlider den 8 maj (efter ny hjärnblödning) den 27 april. Jordfästes på Leksands kyrkogård på sluttningen ned mot Siljan.