Senast föregående Evenemang

Ordinarie föreningsstämma 2024

Alfvéngården Pipargattu 21, Tibble, Leksand

Medlemmarna i Alfvénsällskapet kallas härmed till föreningens ordinarie föreningsstämma söndagen den 7 juli 2024 kl. 11.00 på Alfvéngården, Tibble.  Medlem som önskar delta i föreningsstämman ombedes anmäla sig via e-post till sekreterare@alfvensallskapet.se senast den 2 juli 2024. Länk till Årsredovisning och revisionsberättelse. Förslag till dagordning Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst Val av ordförande för […]

Alfvéndagen 2024

Alfvéngården Pipargattu 21, Tibble, Leksand

Alfvéndagen firas traditionsenligt första lördagen i juli, i Alfvéns trädgård med kör, folkmusik och mer om musikern och konstnären Hugo Alfvén. Ta med dig picknickkorgen, filt eller egen stol och njut av en sommarkonsert i det gröna! Dagen bjuder som vanligt på musik, utdelning av Alfvénmedaljer i guld och silver, stipendieutdelning till unga musiker från […]

Kr 100

Notbilder 5-21 juli – vernissage

Alfvéngården Pipargattu 21, Tibble, Leksand

Konstnären Margareta Stehr har målat dirigenten och kompositören Jonas Dominiques handskrivna noter och med ens har hans musik även blivit konst! Välkommen att ta del av färg, form och musik på ett helt nytt sätt!

Gratis
Scroll to top