Alfvéniana

Alfvéniana är Hugo Alfvénsällskapets tidskrift som utkommer med 2-3 nummer per år (sedan 1990). Du får den automatiskt som medlem i Hugo Alfvénsällskapet. Den finns även på större musikbibliotek. I Alfvéniana kan du läsa om Alfvén och hans tid, om hans liv och verk. Aktuell litteratur och aktuella CD-utgåvor recenseras. Du finner även regelbundet reportage från Alfvéndagen i Tibble samt notiser om vad Hugo Alfvénsällskapet har för sig. Innehåll i löpande årgång finner du nedan. Du blir medlem genom att sätta in 200 kr (institutioner 300 kr) på plusgiro 42 88 52-8. Ange avsändare och adress.

Senaste numret
Alfvéniana 1-2 2022

Innehåll i urval:

  • 150-årsjubileets inledning
  • Utdrag ur Tobias Lunds Alfvénsbiografi Speltoken och recension av denna
  • Förlorade målningar: om återfinnandet av Marie Kröyers verk

Samtliga nummer på issu.com

Innehållsförteckning till samtliga nummer

Alfvéniana 1990-2017

Upphovsrätten till de enskilda artiklarna ägs av resp. författare och Hugo Alfvénsällskapet. Enligt svensk lagstiftning är alla slags citat tillåtna inom ramen för en vetenskaplig eller kritisk framställning utan att upphovsrättshavaren behöver tillfrågas. Det är också tillåtet att göra en kopia av enskilda artiklar för personligt bruk. Däremot är det inte tillåtet att kopiera hela databasen.

Varje häfte är OCR-indexerat vilket medger sökbarhet på ord och begrepp i alla häftena.

 Alfvéniana 1990  Alfvéniana 1 1991  Alfvéniana 2 1991
 Alfvéniana 1/2 1992  Alfvéniana 3 1992  Alfvéniana 1 1993
 Alfvéniana 2 1993  Alfvéniana 3 1993  Alfvéniana 1 1994
 Alfvéniana 2 1994  Alfvéniana 3 1994  Alfvéniana 1/2 1995
 Alfvéniana 3 1995  Alfvéniana 1 1996  Alfvéniana 2/3 1996
 Alvéniana 1 1997  Alfvéniana 2/3 1997  Alfvéniana 1/2 1998
 Alfvéniana 3 1998  Alfvéniana 4 1998  Alfvéniana 1 1999
 Alfvéniana 2 1999  Alfvéniana 1/2 2000  Alfvéniana 3/4 2000
 Alfvéniana 1/2 2001  Alfvéniana 3/4 2001  Alfvéniana 1 2002
 Alfvéniana 2/3 2002  Alfvéniana 1 2003  Alvéniana 2/3 2003
 Alfvéniana 1/2 2004  Alvéniana 3/4 2004  Alvéniana 1/2 2005
 Alfvéniana 3/4 2005  Alfvéniana 1/2 2006  Alfvéniana 3/4 2006
 Alfvéniana 1/2 2007  Alfvéniana 3/4 2007  Alfvéniana 1/2 2008
 Alfvéniana 3/4 2008  Alfvéniana 1/2 2009  Alfvéniana 3/4 2009
 Alfvéniana 1 2010  Alfvéniana 2 2010  Alfvéniana 3/4 2010
 Alfvéniana 1/2 2011  Alfvéniana 3/4 2011  Alfvéniana 1/2 2012
 Alfvéniana 3/4 2012  Alfvéniana 1/2 2013  Alfvéniana 3/4 2013
Alfvéniana 1/2 2014 Alfveniana 3/4 2014 Alfvéniana 1/2 2015
Alfvéniana 3/4 2015 Alfvéniana 1/2 2016  Alfvéniana 3/4 2016
 Alfvéniana 1/2 2017  Alfvéniana 3/4 2017