Brev från Hugo återfunna i läkarbok från 1700-talet!

Hugo Alfvén var en stor brevskrivare. Han ägnade ett par timmar åt brevskrivning praktiskt taget varje arbetsdag under sitt långa yrkesliv. Hans ständiga korrespondens i små och stora ärenden var sammanflätad med hans verksamhet som dirigent och tonsättare, vilket gör att hans bevarade brev belyser tidens musik- och kulturliv. De ger en rik och omedelbar...

Scroll to top