Marie Krøyer på Waldemarsudde

Under våren och sommaren visas en stor utställning som kastar nytt ljus över den mytomspunna konstnären Marie Krøyer (1867–1940). Under sin samtid var hon omtalad i Skandinavien för sitt dramatiska liv och sina äktenskap med den danske konstnären P.S. Krøyer och den svenske tonsättaren Hugo Alfvén. Den mytomspunna bilden av Marie Krøyer, som presenterats i filmer, romaner och teaterföreställningar,...

Har vi din emailadress?

Det mesta av den kommunikation som vi hanterar inom Alfvénsällskapet sker numera digitalt, som via vår hemsida, sociala media och via email. För att våra nyheter, inbjudningar och uppdateringar ska nå fram till oss alla i god tid, behöver vi därför hjälpas åt att se till att medlemsregistret är uppdaterat med våra aktuella e-postadresser. Varför...

Investera i en egen Leksandsstol till Alfvéngården!

Alfvéngården, det älskade hemmet för den folkkära tonsättaren Hugo Alfvén och hans hustru Carin, har utvecklats till ett mycket populärt besöksmål. Här kan besökaren uppleva historiens vingslag och få en unik inblick i vardagslivet och karriären hos en av Sveriges mest framstående kulturpersonligheter, som har präglat så mycket av den svenska musikhistorien. Dessutom kan man...

Alfvéngårdens vänner och Hugo Alfvénsällskapet blir Alfvénsällskapet!

Vid årsmötet för Alfvéngårdens vänner som hölls på Alfvéngården den 2:a juli beslutade de närvarande medlemmarna enhälligt för ett samgående med Hugo Alfvénsällskapet. Som en följd av detta röstade årsmötet därefter för ett namnbyte till Alfvénsällskapet. Alfvénsällskapet har som uppgift att främja minnet och kunskapen om Hugo Alfvéns konstnärliga gärning och att bidra till att...

Scroll to top