Alfvéndagen 2024

Första lördagen i juli firades traditionsenligt Alfvéndagen på Alfvéngården i Tibble, Leksand. Trots en regnig sommar visade vädret sig från sin bästa sida, och regnet höll sig borta, även om det stundtals hängde i luften. Dagen präglades som vanligt av musik och festligheter, samt utdelning av priser, stipendier och minnesmedaljer. I år togs för första gången en inträdesavgift på 100 kr, men eventuella farhågor att detta skulle få besökarna att stanna hemma kom på skam, då evenemanget var välbesökt och stämningen god. Inte minst då David Lundblad, en av årets Alfvénmedaljörer, ledde publiken i allsång med mer eller mindre kända Alfvénstycken.

Alfvéndagen inleddes med kransnedläggning på Hugo och Carin Alfvéns grav samt på Marie Krøyers grav, under ledning av Alfvénfondens ordförande Fredrik Wetterqvist. Fredrik, som även är hedersledamot vid Uplands nation i Uppsala, fick dessutom tillfälle att ge en presentation om Hugo Alfvén och hans liv och verk inför en delegation från V-Dala nation, som var på besök under en hembygdsresa.

Medaljörer och stipendiater begav sig därefter som vanligt med kyrkbåt från Leksand för att anlända till bryggan vid Alfvéngården, där spelmännen väntade på att få leda dem till scenen. Väl framme hälsades de, liksom publiken, välkomna av den nytillträdda intendenten vid Alfvéngården, Lotta Johansson.

Kungliga Musikaliska Akademiens minnesmedalj i guld över Hugo Alfvén tilldelades i år två mottagare: Zanna Brodin, tidigare intendent på Alfvéngården, och David Lundblad, dirigent och körledare. Båda belönades för sina enastående insatser för att främja Alfvéns musik och kulturarv.

Zanna Brodin hyllades för sina åtta år som intendent på Alfvéngården, där hennes engagemang och hängivna arbete har gjort gården till en levande och uppskattad besöksdestination. Hennes förmåga att arrangera evenemang och guida besökare har varit ovärderlig för att föra vidare Hugo Alfvéns konstnärliga arv till kommande generationer.

David Lundblad, som i många år har varit en hängiven beundrare av Alfvéns musik, har genom sin roll som dirigent för Falu kammarkör lyft fram Alfvéns sällan framförda körverk. Hans arbete har inte bara inneburit nya musikaliska upptäckter utan också förstärkt traditionen med Alfvéns musik vid de årliga Alfvéndagarna. David leder dessutom mot slutet av sommaren Musik i Dalarnas nystartade dirigenttävling, ”Hugo Alfvén International Conducting Competition”, där deltagare från fem olika länder i hård konkurrens valts ut att tävla i Falun under en intensiv augustivecka. Som länsmusikchef i Dalarna har David engagerat Dalasinfoniettan i tävlingen, och första pris är bl.a att göra en produktion tillsammans med orkestern.

Fredrik Wetterqvist, ordförande i Hugo Alfvénfonden och Kungliga Musikaliska Akademiens ständige sekreterare, verkade påtagligt nöjd över att få uppmärksamma Zanna och David. Han framhöll vid överräckandet av medalj och diplom, vid vilket han också assisterades av Kungl. Musikaliska Akademiens preses, Susanne Rydén, att deras långvariga engagemang förtjänstfullt har bidragit till att både bevara och sprida kunskap om Hugo Alfvéns konstnärliga gärning.

Daniel Stenberg, elev från Musikkonservatoriet i Falun och som efter fullgjord värnplikt planerar vidare studier på musikhögskolan i Stockholm, mottog årets Alfvénstipendium om 15 000 kronor. Hans framträdande som basist, tillsammans med en för dagen specialkomponerad ensemble bestående av de andra stipendiaterna från konservatoriet, var en av dagens musikaliska höjdpunkter.

Vidare delades Carin Malmlöf-Forsslings tonsättarpris ut till Lisa Streich för hennes egensinniga och konsekventa konstnärskap. Streichs musik beskrivs av musikvetare som både sträng och poetisk, där varje ton har en betydelsefull plats. Själv beskrev Streich, som till vardags håller till på Gotland, att hon i sin musik använder ”mögliga ackord” ofta bestående av upp till 32 toner.

Eleverna Alicia Rehbach Westin (cello), Julius Jönsson (viola) och Johanna Hultgren (flöjt) från Musikkonservatoriet i Falun mottog varsitt Carin Malmlöf-Forsslings-stipendium om 10 000 kronor. De bjöd också på fina musikaliska framträdanden som uppskattades av publiken.

På scenen under dagen fanns även kören Nona Vocalis samt givetvis spelmännen Alm Nils Ersson, Kungs Levi Nilsson, Per Gudmundson och Tommy Gjers, vilkas framträdanden som vanligt bidrog till den varma och festliga atmosfären som kännetecknade även årets Alfvéndag.

Sammanfattningsvis blev Alfvéndagen 2024 ännu en minnesvärd tillställning fylld av musik, hyllningar och uppskattning för dem som arbetar för att bevara och främja Hugo Alfvéns rika kulturarv. För den som olyckligtvis missade årets upplaga kan det stå en viss tröst att finna i att vi redan nu kan börja se fram emot en ny Alfvéndag 2025!

Scroll to top