Årsmöte 2023

Alfvéngårdens Vänner håller 2023 års ordinarie föreningsstämma
Söndagen 2 juli kl 10.30 på Alfvéngården

Länk till erfoderligt beslutsunderlag punkt 6: Årsredovisning Alfvéngårdens Vänner 2022

Länk till erfoderligt beslutsunderlag punkt 12: PM Upplösande av Hugo Alfvénsällskapet

Länk till erfoderliga beslutsunderlag punkt 13-14: Förslag till ändringar av föreningens stadgar

Länk till erfoderliga beslutsunderlag punkt 13-14: Specifikation av ändringsförslag till föreningens stadgar